Lars:

Het lijkt veel korter dan 3 jaar bij jou Ada.

Dat komt omdat ik het heel leuk vond, vooral de spelletjes zoals Letterdief en Woordzoeker.

Soms was het niet leuk, omdat het huiswerk te veel was.

Na overleg hebben we dat verdeeld over 2 weken, dat vond ik goed.

Op school heb ik er bij spelling veel aan gehad: de geoefende woorden had ik bij jou al geleerd, die wist ik nu op school .

Als ik geen les voor lezen had gehad was ik niet zo ver geweest als nu.

Ik wil graag naar het ROC, ik weet nog niet precies wat ik wil worden.

Het is ook fijn om nu te stoppen, dan heb ik meer tijd om te spelen. Maar het is ook vreemd, ik ben zo lang hier geweest.

 

Dennis en Judith Hoevenberg:

Lars is 3 jaar geleden bij juf Ada gekomen nadat we een gesprek op school hadden gehad, waaruit bleek dat Lars een leerachterstand had.

Met name zijn werktempo was te langzaam en hij had moeite met automatiseren. We merkten dat hij het moeilijk vond om hulp te vragen.

Bij de intake bij Ada bleek dat hij een leesachterstand van 12 maanden had. Na de eerste keer bij Ada voelde het meteen vertrouwd. Vooral de huiselijke sfeer en de woordspelletjes gaven hem meer zelfvertrouwen.

Lars heeft 3 jaar RT gehad en is goed vooruit gegaan. Hij kent inmiddels alle spellingregels en is er altijd met plezier naar toe gegaan.

We raden het iedereen met leerproblemen aan.

Bedankt voor de goede zorg.

 

 

 

 

 

 

 

Moeder Sharbel:

Ik kwam voor hulp voor Sharbel.

Ik ben tevreden met wat hij extra geleerd heeft.

Ook hij is nu tevreden en wil stoppen.

Het was prima voor hem om te oefenen met huiswerk maken.

Heel belangrijk was het leren plannen in zijn agenda..

Het contact met jou was vriendelijk en fijn voor mij als moeder.

 

Van Sharbel:

Toen ik hier voor het eerst kwam vond ik het een beetje eng.

Maar na de eerste les dacht ik: dit is best leuk en ik wist dat het gezellig zou worden en dat is het ook.

De sfeer was leuk en de spelletjes!

Het huiswerk vond ik eerst niet leuk, maar nu veel meer.

Alles wat ik hier deed zal ik niet vergeten.

Wat ik leerde had ik ook echt nodig; als ik hier niet kwam ( bijles) dan was ik nergens.

Dank u wel voor alles!

 

Bastiaan:

Mijn tijd bij juf Ada

 

In groep 5 ben ik bij juf Ada begonnen. Ik was toen 9 jaar oud. Ik had moeite met rekenen en spelling, daar kreeg ik toen bijles in. Elke maandag en vrijdag tot en met groep 8. Ik vond het heel fijn hoe Juf Ada het deed. We begonnen altijd met een spel en daarna gingen we aan de slag. Ik begon op het laagste niveau. Nu zit ik in de brugklas vmbo-t /havo. Dit heb ik kunnen bereiken door juf Ada. Ik kon ook bij haar komen als ik ergens mee zat wat bijvoorbeeld op school was gebeurd.

Juf Ada, dank je wel voor alle hulp in de afgelopen jaren!

 

Bastiaan

Bernd en Helma:

Onze zoon Bastiaan bleek erg veel moeite te hebben met rekenen en spelling. In groep 4 kregen we te horen dat Bastiaan terug gezet zou worden voor rekenen naar een andere leerlijn, want hij liep inmiddels 2 jaar achter met de stof. Hij had dus niets van de stof, die hij tot dan had gehad, opgenomen. Een oorzaak voor dit probleem kon school ons niet geven.

 

We begrepen het advies van school niet, daarom hebben wij Bastiaan laten testen bij een orthopedagogisch instituut. Hij bleek een specifiek leerprobleem te hebben; moeite met automatiseren en problemen met zijn werkgeheugen. Maar hij zou in staat om dit met een andere aanpak te kunnen verbeteren; zijn sterke kanten inzetten om zijn mindere kanten te verbeteren.

 

We hebben remedial teaching gekozen bij Juf Ada. Voor Bastiaan ideaal; vlakbij school en hij kon er zelf naar toe fietsen. Twee maal in de week 45 minuten; 1 keer rekenen en 1 keer spelling. Het maakte een wereld van verschil. In 1 jaar tijd had hij zijn achterstand van de 1e twee jaar(groep 3 en 4) ingehaald. Door de specifieke aanpak van Ada! Hij was halverwege groep 7 weer in staat om het niveau in de klas weer te volgen en volledig mee te doen. Eind groep 8 kwam zelfs het advies VMBO-T/HAVO. Dit hadden we niet kunnen bedenken.

 

Niet alleen voor rekenen en spelling kon Bastiaan bij Ada terecht, ook als hij het moeilijk had en er iets gebeurd was op school. Altijd een luisterend oor en begripvol.

Ria Gringhuis:
Julian is vorig jaar bij Ada gekomen. Het ging niet goed op school, het was een moeilijke klas en de spelling en het lezen van Julian was behoorlijk beneden zijn niveau.
Nu een jaar verder is hij van een onzeker jongetje een zekere jongen geworden.
Ook zijn spelling en lezen is met sprongen vooruit gegaan.
Julian is zichzelf geworden, komt nu vrolijk en opgewekt voor zichzelf op. 
Zijn schoolprestaties gaan met sprongen vooruit.
Ada, enorm bedankt wat je voor Julian hebt gedaan, ik ben er erg dankbaar voor.

 

Julian Dijkhof:
Een jaar geleden ging het niet zo goed met mij, ik heb een moeilijke klas waar veel kinderen aandacht vragen en schreeuwen door de klas. Ik kon mij moeilijk concentreren en ik vond het niet leuk.
Mijn cijfers gingen achteruit, toen heeft mama contact met jou opgezocht.
Eerst wel een beetje raar, moest even wennen, maar kreeg steeds meer zelfvertrouwen.
Einde groep 6 ben ik vooruit gegaan, dank zij jou.
En sinds dat ik een meester heb ga ik ook met sprongen vooruit. 
Ik ga je missen.
Hartelijk dank dat je dit hebt gedaan.

 

Ilse Scholte in't Hoff:
Simon is van September tot en met December jl. bij je geweest voor het automatiseren van het rekenen,wat volgens jouw een oorzaak was van zijn faalangst.Ook heeft Simon een negatief zelfbeeld en is hij erg druk in zijn gedrag.Simon moest op maandag na school komen,en dat vond hij in het begin nogal vervelend,want hij wil spelen.Maar na en paar keer wist hij dat hij naar jouw moest en toen was het goed.Hij vond het wel leuk bij je,eerst een spel en daarna aan de slag.We hebben huiswerk meegekregen wat er altijd heel leuk uitzag.In een mooie map met stickers om te belonen en vaak iets leuks erbij.Simon is erg vooruit gegaan met het rekenen,hij vind het leuk dat het nu beter gaat.Wel zijn we nu gestopt met de lessen bij Ada.Het gedrag is nog niet veel verbeterd,waar we nu mee naar een psycholoog gaan,we zijn door de huisarts verwezen naar Virenze te Goor.Veel succes met je praktijk.

 

Teun:
beste ada toen ik bij joe was kon ik nog niet goed lezen. ik ben elke vrijdag bij joe gewest, en dat was leuk voor al de speletjes. deze week zat ik in fienale van de voorlezwetstrijt. groetjes teun.

 

Nicole Schmidt:
Ontzettend bedankt voor de leesbegeleiding van onze zoon Teun. Een half jaar achterstand ingehaald is een enorme prestatie zowel voor Teun maar ook door de intensieve lessen.
Teun heeft zijn zelfvertrouwen in het leven weer terug en zat deze week zelfs in de finale van de voorleeswedstrijd!

 

Nicole:


Sterre zat al enige tijd niet zo lekker in haar vel. Ze maakte moeilijk vriendinnen, was teruggetrokken en faalangst. Toen we bij Ada terecht kwamen voelde dat direct goed voor ons. Ada was betrokken, open en gaf duidelijk aan wat wel en niet mogelijk was. Ook Sterre ging er met plezier naartoe. Sterre is op veel punten vooruit gegaan en heeft nog wel wat extra aandacht nodig elders, maar wat sociale vaardigheden en opkomen voor zichzelf betreft, zien we duidelijk een andere Sterre. Dat is fijn, ook voor haar!

Jan Hein en Nathalie Witzand:
Beste Ada,
Hartelijk dank voor de tijd en aandacht die je aan Puck hebt besteed met Remedial Teaching en de meetings op de school van Puck of bij jullie thuis.
Wij hebben Puck zien groeien met rekenen en ook in de lengte....
Fijn om te zien dat na drie jaar RT, Puck nu op een goed niveau zit met rekenen en dat ze naar het VMBO- TH mag. Zeker gezien het feit dat bij Puck zowel de diagnose dyslexie als dyscalculie is gesteld.
Geregeld hebben wij bij jullie mogen genieten van een kopje thee of koffie tijdens het wachten. Dit alles gaan wij missen.

 

Liefs, Puck Witzand:
Beste Ada,
Ik heb heel veel geleerd over rekenen, ik heb ook gemerkt dat ik vooruit ben gegaan.
Ik vond het misschien niet altijd even leuk, maar het heeft wel geholpen!
Ik ben bijna vier jaar bij u geweest en nu ben ik klaar.

 

Sonja Nijeboer:

Onze zoon ging naar Praktijk Op de Rails i.v.m. zijn dyslexie.
In een prettige, huiselijke sfeer werkte Ada met hem aan lezen en spellen.
Beide onderdelen zijn enorm verbeterd. Hij voelt zich veel zekerder in de klas.

 

Van Lucas:
Ik kwam bij Ada voor mijn dyslectie. Ze heeft mij heel erg geholpen met lezen en spelling.
Ik vond het heel erg gezellig en ging er met veel plezier naar toe.
Het gaat nu heel goed met lezen en spelling. Ik heb door haar AVI- plus gehaald.
Ik heb er een mooie tijd gehad,maar nu stop ik.

Groetjes Lucas Nijeboer

 

Rogier:
Hallo juf Ada
Ik vind het fijn dat ik zo goed heb leren rekenen.
Soms was het moeilijk of vervelend en soms had ik geen zin.
Maar ik ben heel erg vooruit gekomen.
Soms doe ik mee met de klas en dan ben ik blij dat ik geweest was.
Juf Ada, bedankt voor alle hulp.

Groeten, Rogier

 

Ouders van Rogier:Zowel vrienden als buren gaven ons, apart van elkaar, de tip om eens naar Praktijk Op de Rails te gaan voor de zware rekenproblemen/rekenachterstand van onze zoon.
Na een intake zijn we vrij snel bij Ada begonnen. 2X in de week reden we naar Almelo. In overleg met school mocht dit onder schooltijd. Ada heeft eerst helemaal herleid op welk niveau de problemen begonnen zijn en vervolgens heeft zij een handelingsplan gemaakt. Naar aanleiding hiervan kon de RT beginnen.
Ook thuis moest er flink geoefend worden. Dit vroeg de nodige tijd en inzet van onze zoon, maar ook voor ons als ouders. Gelukkig konden we altijd overleggen als er een keer wat minder geoefend kon worden en daar paste Ada dan het huiswerk op aan. Ada is ook een paar keer op school geweest om met de leerkrachten te overleggen wat de beste hulp is voor op school en met welke methode er dan gewerkt kon werden. Dit werd door alle partijen als erg prettig ervaren.
Nu, na ruim 2 ½ jaar RT, is onze zoon met rekenen weer “op de rails” en kan hij zich goed redden en zelfs soms meedoen met de klas. Onze zoon vond het niet altijd even leuk en soms was de motivatie ver te zoeken, maar uiteindelijk is het alle tijd en inzet dubbel en dwars waard gebleken. Ada, bedankt!

Aart en Lianne Bosch:
Allereerst onze complimenten voor je site, het ziet er erg mooi uit.
Onze zoon Jeroen heeft een lange periode extra rekenen en spelling gehad van Ada. Het was fijn dat dit op de vrijdagmiddag kon plaats vinden onder schooltijd. Toch vond Jeroen dit op een gegeven moment wel jammer van zijn gymlessen die hij dan moest missen. Een periode daarna miste hij het knutselen, dat was niet zo erg volgens hem.
We zijn trots op hem, omdat hij het zo lang heeft volgehouden. Maar dat is ook mede te danken aan Ada. Zij heeft hem goed gestimuleerd en hem goed geholpen, want het resultaat van de cito is dan ook grandioos. Score: 539. 
Bedankt Ada.

 

Jeroen:
Ik vond het altijd wel leuk bij Ada en het heeft goed geholpen!

 

Johan en Lidy Winters:

Wij zijn heel blij dat we jou 'gevonden' hebben voor Ellen!

Op school werd steeds meer duidelijk dat Ellen veel last van faalangst had.
De RT-er en Ellens groepsleerkracht zijn toen voor ons op zoek gegaan naar hulp. Daarbij sprong 'Op de rails' er direct uit. Telefonisch kort e.e.a. uitgelegd en een afspraak voor een gesprek met ons als ouders werd gemaakt.
Dit was een heel prettig gesprek. Open, vakkundig, betrokken; wij hadden direct een goed gevoel bij dit contact met jou. Daarna heb je op school met de groepsleerkracht gesproken, om een zo compleet mogelijk beeld van Ellen te krijgen. En natuurlijk volgde de intake met Ellen zelf.
Het onderzoek- en diagnoseverslag was helder, herkenbaar en werkbaar.

Ellen is vanaf de eerste sessie goed op haar gemak bij jou ( en dat is bijzonder!), werkt graag met en voor je, en gaf vanaf het begin aan dat ze deze therapie helemaal zag zitten.

Tijdens de behandeling was er goede uitwisseling tussen jou, school en ons middels het schriftje en Ellen kon goed vertellen wat jullie deden en hoe dat haar kon helpen.
Wij hebben Ellen enorm zien groeien, weer ontspannen zien worden, zeker van zichzelf, tevreden met haar prestaties; kortom onze dochter is helemaal opgebloeid!

Dank je wel voor je werk met haar, voor je professionaliteit en voor je betrokkenheid!

 

Ellen Winters:

Ik vind het heel leuk bij u.
We doen veel dingen zoals: spelletjes en verhalen.
Maar we doen ook dat Ada een situatie bedenkt en ik een oplossing.
De oefeningen helpen goed voor de toetsen.
Voor mij helpt het om daar te zijn.

Bedankt Ada!

 

Majella en Arjan:
Ik wil eerst even zeggen dat je een hele mooie site hebt.
Sinds Tara bij jou is gekomen, gaat het heel goed met haar. Ons meisje is zo veranderd. Ze heeft weer zin in alles, is positief en durft vooral alles weer te proberen. Ze was zo in zichzelf gekeerd, had helemaal geen zelfvertrouwen meer en was heel verdrietig.
Toen we erachter kwamen dat het te maken had met rekenen en school was dat een opluchting. De vraag was toen: wat gaan we er aan doen?
Na heel veel zoeken en praten met school en andere mensen hebben we toen jouw naam gekregen van een buurvrouw. Ik ben gelijk die dag naar je toe gekomen.
Ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Tara is nu zo veranderd. Jij hebt haar geholpen waar wij en de school dat niet konden. De manier waarop jij met haar omgaat en het feit dat ze weer zin heeft in rekenen, zegt al genoeg.
Vanwege haar problemen met rekenen, heeft ze ook problemen gekregen met taal.
Dat heeft ze nu niet meer, haar probleem is niet opgelost, maar het gaat steeds beter.
Onder jouw begeleiding krijgt ze de speciale aandacht die ze nodig heeft. 
Dus kan ze zich beter concentreren op school. We hebben thuis geen ruzie meer met haar over tafels en rekenen.
Ze weet nu dat ze zelf moet oefenen.
Tara vindt het altijd leuk om naar je toe te gaan en ik hoop dat, als ze in de toekomst weer moeilijkheden mocht krijgen, ze weer bij jou aan mag kloppen.
We zijn heel dankbaar dat je haar zo geholpen hebt.

Bedankt voor de samenwerking, 
groetjes

 

van Tara:
Ik heb bij jou geleerd hoe ik met rekenen om moet gaan en 
moeilijke sommen moet maken.
In het begin deed ik het heel langzaam, maar toen ik bij jou kwam niet meer.
U heeft me heel veel geholpen en meschien kom ik nog wel is een keertje trug.

 

Kai en Monique:

Ook al is Kai maar voor een hele korte periode bij jou geweest, toch hebben wij niet het gevoel dat het voor niets is geweest.
Wij waren natuurlijk zoekende hoe we Kai het beste konden ondersteunen in het leren en dan met name met het rekenen.
Via andere ouders kregen wij jouw adres en toen zijn we eens op internet gaan brainstormen. En de site ziet er zo duidelijk en uitnodigend uit, dat je er gelijk een goed gevoel bij krijgt. Veel dingen die je er op leest zijn heel herkenbaar voor ons, vandaar dat wij ook niet lang hoefden na te denken om jou te bellen.
Al snel had jij door waar de knelpunten op rekengebied zaten en je had ook al prima door wat voor een jongen Kai is.
En wat wij zelf prettig vonden was even een luisterend oor; we hadden op school al zoveel gesprekken gehad en dan is het fijn om even je verhaal aan iemand anders kwijt te kunnen.
Kai ging met veel plezier naar jou toe en af en toe vraagt hij nog wel eens "waarom moet ik niet meer naar Ada?"
Het gaat nu goed met Kai op de andere school; hij heeft er zijn draai gevonden.
Met school hebben we de afspraak dat zij aan de bel trekken mocht hij weer RT nodig hebben.
Verder wensen we jou veel succes met je werk en wie weet "tot ziens".

 

Bregje en Jan Smit:

Ons Lotje heeft inmiddels haar tafeldiploma gehaald en behoort bij de betere rekenclub van haar groep.
Klasse en dat hebben wij te danken aan de inzet, begeleiding en volharding van zowel Ada als Lotje, echt heel erg fijn om te merken wat een verschil de een-op-een begeleiding buiten de schoolgroep kan doen...

 

Marian en Rinus Stevelink:

Onze dochter Anniek had een moeilijk jaar achter de rug met betrekking tot haar reken resultaten. Helaas werd ons niet duidelijk wat nu de oorzaak was?
Wij als ouders wilden onze dochter graag helpen maar hoe? We moesten in die tijd ook thuis elke dag met haar oefenen. Anniek vond dit niet zo leuk, want we bleven de sommen oefenen die ze nu juist zo moeilijk vond. Dus dit werkte geheel averechts.
Voor ons als ouders werd toen helder dat we eigenlijk een goed onderzoek wilden om te kijken waar het nu aan schortte bij Anniek, zodat ze vervolgens goed en gericht geholpen zou kunnen worden. 
We vonden via de site de praktijk van Ada Hoornweg voor remedial teaching genaamd “Op de rails”. Want Anniek was inderdaad op rekengebied naast de rails geraakt. We kwamen dus terecht bij Ada. Ada heeft een onderzoek gedaan met Anniek en kwam er achter dat Anniek niet goed genoeg geautomatiseerd was. En dan kan je oefenen wat je wilt samen, maar dan is het gewoon onmogelijk om de moeilijkere sommen te maken. Hierop werden vervolgens handelingsplannen gemaakt, heel doelgericht. Onder schooltijd ging Anniek elke week 45 minuten naar Ada. Anniek vond het vanaf het begin geweldig bij Ada. Hier vond ze begrip en hier kwam ze er achter dat rekenen ook leuk kan zijn. En dit hebben we gemerkt. Toen Anniek goed geautomatiseerd was in de sommen ging ze als een speer vooruit. 
Op dit moment is Anniek zo ver dat ze weer terug op de rails zit en hier zijn we heel blij mee. Ze rekent de sommen sneller uit dan ons ouders. Ze geniet ervan en vindt zelf ook dat het niet meer nodig is om naar Ada te gaan. 
Voor de krokusvakantie hebben we dan ook afscheid genomen. 
Ada bedankt dat je zoveel voor onze dochter hebt gedaan. We kunnen niet anders zeggen dan: 
Anniek zit weer op de rails!

 

Anniek:
Ik vond rekenen in groep 5 moeilijk en ik snapte eigenlijk niet waarom. Want ik wil het graag goed doen. Thuis gingen we oefenen, maar hier werd ik alleen maar chagrijnig van. Totdat Ada mij ging helpen. Toen ging ik heel snel vooruit met rekenen en ik deed ook zelfs spelletjes op de computer. 
Ik begon rekenen weer leuk te vinden echt waar! 
Ik ging over naar groep 6 en mama en Ada en mijn juf zijn toen gaan praten. Vanaf groep 6 gaat het heel goed met mij. Ada helpt me goed en mijn juf op school ook. Ik vind het heel leuk dat ik nu zelfs sneller uit mijn hoofd kan rekenen dan mama  
Ik wilde nu wel weer graag stoppen bij Ada, omdat ik ook graag op school wil zijn. 
Ik ben trots dat ik nu goed kan rekenen. 
Dank je wel Ada.

 

hartelijk bedankt, Rob en Harriet Smit:

"Vorig schooljaar ging het niet zo goed met onze dochter Marjolein. Ze vond het moeilijk op school en ze begon haar toch al magere zelfvertrouwen te verliezen. Vooral van sommen maken kon ze heel moedeloos worden. "Ik kan er helemaal niets van", zei ze vaak.
Daarom hebben we besloten haar de faalangst training bij Ada te laten volgen. De eerste keer was ze erg zenuwachtig, maar daarna ging ze er met steeds meer plezier naar toe. Na een aantal keren had ze er zelfs veel zin in.
Wij konden ook merken dat het haar goed deed. Ze leerde dat ze zelf de baas van de sommen is en dat ze met rustig nadenken en ontspanningsoefeningen beter kon rekenen. Ook leerde ze dat ze allerlei andere dingen goed kon en werd er uitgebreid aandacht besteed aan haar andere mogelijkheden. Elke week kreeg ze een "opkikker" een echt kikkertje met daarop iets dat ze geleerd had of juist goed kon. Deze kikkers hangen nog steeds naast haar bed en vervullen haar met trots.
Marjolein is goed vooruit gegaan, mede dankzij de faalangst training.

 

Elfje gemaakt door Marjolein:

RT
Juf Hoornweg
Rekenen, spelling, taal
Ze kan het allemaal
Knap

 

Paul:
Ik heb in de tijd dat ik bij Ada zat leren omgaan met allerlei gevoelens.
Ook heb ik leren omgaan met mijn positie.
Ik wil ook Ada Hoornweg een kompliment geven wegens het helpen van anderen op een leuke wijze.

 

Joke:
Paul heeft een jaar SOVA-training bij Ada gevolgd en we zijn hier erg blij mee.
Samen kijken we terug op een intensief jaar waarin Paul veel heeft geleerd. Hij heeft veel geleerd over hoe hij met zijn eigen emoties beter kan omgaan en hoe het kan dat anderen hem soms niet begrijpen. Wij moeten in hetzelfde tempo ons ook leren aanpassen aan ons veranderende kind en dat valt soms niet mee! We hebben een gelukkiger kind gekregen dat beter inzicht in zichzelf en de wereld om hem heen heeft gekregen. Ook kan hij ons nu veel beter aangeven waarom hij zich zo voelt en samen komen we er wel uit! Ada, bedankt!

 

Salvatore en Annet:
We zijn via school aan je praktijk gekomen.
Omdat Niels erg onzeker in bepaalde situaties was, hebben we contact met je opgenomen.
Na het intake gesprek kregen we echt een goed gevoel om Niels onder je hoede te stellen.
Niels werd zo zeker, dat hij alleen op zijn fiets naar les ging.
Mede dankzij jouw inzichten en begeleiding hebben we een geweldige zoon,met nu weer meer zelfvertrouwen.
Hij brengt zijn gevoelens, dankzij de lessen, weer goed onder woorden.
Ada, nogmaals bedankt.

 

van Niels:
Leuk dat ik hier voor de laatste keer kan komen, ik heb nu zin om te stoppen.
Het heeft echt geholpen; ik heb geleerd dat ik eerlijk mijn eigen mening mag geven en voor mezelf op moet komen.
Ik heb geleerd om te ontspannen, omdat ik anders in paniek zou raken. Ik heb geleerd dat ik meer kan dan ik dacht!

 

van Maarten:
Ik heb hier heel veel geleerd.
Juf Ada geeft goed les en kan goed met kinderen omgaan.
Door de hulp van Ada zijn mijn cijfers erg omhoog gegaan, ik vond het heel leuk.
Als ik problemen heb zou ik gegarandeerd weer hier heen gaan!

 

Robert en Annette Bal:

Onze zoon Olav heeft het syndroom van Asperger, wat ligt in het spectrum van autisme. Hij had, met name op school, veel last van “boze buien” en een negatief zelfbeeld.
Ada heeft hem geholpen om zichzelf te leren kennen en zich zelf te accepteren zoals hij is. Zijn “boze buien” , die bijna niet meer voorkomen, kan hij zelf overwinnnen.
Tevens heeft Ada meerdere gesprekken gehad met o.a. de leerkracht van Olav, zodat ook zij hem beter kon begeleiden. Ook heeft Ada, Olav en ons begeleid bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. 
De inzet en betrokkenheid van Ada heeft Olav en ons erg goed gedaan. Olav ging altijd met veel plezier op de vrijdagmiddag naar Ada toe.
Nogmaals: Ada heel erg bedankt voor alles.

 

van Olav:


Ik heb het altijd erg leuk gevonden op de vrijdagmiddag om naar Ada toe te gaan. Ik kon goed met haar praten en hierdoor en door de spelletjes die we speelden gaat het nu veel beter met mij. 
Ada, dank je wel.

van Thijmen:

Voor Ada,
Ik heb heel veel gelezen. In het begin gingen we hel veel lezen en later hebben we ook begrijpend lezen gedaan.
We deeden heel veel spelletjes en we gingen ook op de computer.
Ik vond het heel leuk en ik vond het allerleukste de computer.
Het gaat nu veel beter op school en daarom stoppen we.

 

Van Aylin:
Lieve juf Ada,
Ik vond het heel erg gezellie met jou. Ik heb veel geleerd.
Het was heel erg leuk want we deden leuke spelletjes. Ik ga je missen, want door jou heb ik zelfvertrouwen gekregen.
Je helpt kinderen die problemen hebben en je hielp zo ook mij.
Maar aan alles komt een einde (helaas!!!)

PS. Je hebt het perfect gedaan, ga zo door.
Van Frenk, Esther, Lisa en Aylin..

 

Edwin en Dinie:

Onze zoon Lars heeft in z’n leven al veel fysiotherapie en logopedie gehad. Nadat hij op de Cirkelboog is geweest kwam hij in het reguliere onderwijs. Dit ging goed totdat hij in groep 3 kwam. Wat opviel was dat hij rekenen erg moeilijk vond. We hebben gelijk contact opgenomen met Ada en konden vlot bij haar terecht. Ada heeft toen onderzoek gedaan en kwam erachter dat hij het voorbereidend rekenen niet goed ontwikkeld had. Nadat dit goed ging is Ada begonnen met het automatiseren van sommen. Hier heeft Lars veel baat bij gehad. Hij vond de spelletjes ook altijd erg leuk. Het oefenen thuis vond hij na verloop van tijd niet altijd even leuk, maar door de gezelligheid en positieve benadering van Ada kwam Lars toch altijd weer goed gemutst terug. Lars vindt nu rekenen een leuk vak geworden.
Omdat Ada zo goed naar het totaalbeeld van Lars keek, gaf ze aan dat Lars wel eens verschijnselen van DCD zou kunnen hebben. Op school hadden ze hier nog nooit van gehoord. We hebben DCD laten onderzoeken in het Roessingh. Hier werd dit vermoeden bevestigd. De school heeft nu de juiste handvaten gekregen om er een goed vervolg aan te geven.
Lars is zo ongeveer anderhalf jaar bij je geweest en er was altijd goede communicatie. Het heen en weer schriftje werkte prima met de school, thuis en jou. 
Ada, bedankt voor je inzet, betrokkenheid, maar vooral je deskundigheid! 

 

van Lars:
Ik heb het altijd naar m`n zin gehad bij jou. 
Je hebt me goed geholpen met rekenen. Ik vind rekenen nu een leuk vak en haal goede cijfers.
Bedankt hiervoor!

 

Van Kay:

Voor juf Ada
Ik had niet altijd zin om te gaan, ik wou soms ook wel liever spelen.
Maar als ik er was vond ik het altijd wel leuk. Rekenen en de spelletjes en de toetsen vond ik soms ook wel leuk, dan kon ik kijken hoe ver ik was gekomen.
Ik heb heel veel geleerd van rekenen en hoe ik het moest doen.
Het rekenen gaat nu veel makkelijker op school en ik vond Cijferhaai op de computer ook erg leuk.
Lieve juf Ada, bedankt voor alle hulp en spelletjes.

 

Mark, Lique en Kay Wigger uit Borne:
Na de eerste kennismaking met juf Ada was er gelijk een goed gevoel.
Daar zou onze zoon Kay het beslist mee kunnen vinden.
Kay had moeite met rekenen en daarnaast had hij last van faalangst voornamelijk bij rekenen.
In de loop der tijd zagen we hem veranderen in een zelfverzekerd jochie dat steeds beter mee kon komen.
De handvatten die hij kreeg van juf Ada ging hij steeds beter begrijpen en kon hij ook makkelijker toepassen, super om te zien!!
Nu vonden wij het belangrijk dat Kay een stimulans kreeg om het zelf te proberen. Dus dat hij thuis blijft oefenen en dat doet hij ook uit zichzelf, dagelijks 5 minuten en gaan we kijken of hij het op deze manier redt.
Van juf Ada kregen we de bevestiging dat, als het niet lukt, Kay terug mag komen.
Dus met die zekerheid in ons achterhoofd gaan we kijken of Kay het zo redt.
Lieve juf Ada, dank je wel dat je onze zoon op een zo kindvriendelijke wijze, maar toch duidelijke manier, weer grip op z'n rekenwerk hebt kunnen bijbrengen.

 

Wendy :
Ik zou je nog bericht geven over hoe ik de training voor Lynn heb ervaren.
Nou ik kan alleen maar blij worden van het opschrijven.
Als je kijkt dat Lynn als een meisje binnenkwam en helemaal geen zelfvertrouwen had en op alles wat je vroeg'weet ik niet'of haar schouders ophalen.
Ze was heel gesloten en had haar gevoel ver weg gestopt.
Ondanks dat Lynn het in het begin wel moeilijk vond had ze meteen vertrouwen in jou en dat vond ik super om te zien.
Door de oefeningen die ze met je deed ging het steeds beter met haar en de zweethandjes en rode wangen werden steeds minder.
Ze heeft nooit gezegd dat ze niet naar je toe wilde en dat is opmerkelijk,want het was voor haar echt niet altijd leuk wat ze moest doen.
Jij hebt haar het vertrouwen kunnen geven en de houvast in haar zelf laten vinden.
Hierdoor is er een last van haar schouders gevallen en natuurlijk ook bij mij.
Ik heb weer een meisje met een open blik.
Die geniet en praat over wat haar bezig houd en kan daar dan ook nog haar gevoel aankoppelen...Zo fijn!
Lieve Ada......Bedankt!!! Je bent goed in je werk en ik weet zeker dat je nog veel kinderen en ouders blij gaat maken.Ik zal je zeker aanbevelen!Lieve Groeten Wendy

van Lynn:
Lieve Ada,
Ik heb veel lol en plezier gehad bij jou.
En ook heb ik veel geleerd bijvoorbeeld ik vertel meer tegen mama.
En huil ik ook niet meer. Ik ben ook niet meer verlegen.
Ook kan ik beter tegen mijn verlies en dat allemaal dank zij jou.

xxxxxxxx Lynn

 

Karin Companje:
We bedanken je oprecht voor alles wat je hebt gedaan voor Rosalie (en ouders), we hopen dat je nog veel kinderen kunt helpen.

Na veel moeilijke jaren op de basisschool werd in groep 7 bekend dat Rosalie Dyscalculie heeft. Thuis oefenden we veel, maar we hadden echte professionele hulp nodig. 
Deze hulp werd geboden door Ada. Het 8-ste jaar van de basisschool en (bij uitzondering) het 1-ste jaar van het voorgezet onderwijs mocht Rosalie naar Ada gaan. 
Ze is hierdoor zekerder geworden. De rekenproblemen zijn er nog steeds, maar we kunnen er beter mee om gaan. Wij zijn erg blij dat we bij ‘Op de rails’ goed zijn geholpen. 
We danken Ada voor haar betrokkenheid, kennis en kunde. BEDANKT!

 

Rosalie:
Ik heb Dyscalculie en heb veel bij Ada geleerd, ook hoe ik er mee om moet gaan. Veel van wat ik moeilijk vond vind ik nu niet meer zo moeilijk. Ik vond de bijlessen eigenlijk best leuk. Bedankt voor uw hulp! Groetjes Rosalie

 

Familie Kroeze :
Allereerst bedankt voor de goede zorg.
Onze dochter had nogal last van faalangst, wat zeer storend werkte in haar eigen leeromgeving.
Door de competentie reken- en rekeninzicht te vergroten, is onze meid weer een heel baasje geworden op school.
Behalve dat haar achterstand weg is gewerkt, voelt ze zich beter en vindt school gaan nog leuker.
Onze periode zit er bijna op, was een lange weg van vallen en opstaan.
Maar aan het eind worden de prijzen verdeeld, zij heeft de hoofdprijs gekregen, namelijk Vertrouwen.
Daarom willen wij je dank zeggen en wensen je veel gezondheid toe.
Dat van jouw wijsheid, gemoedelijkheid nog veel kinderen mogen profiteren.
Aan andere ouders kunnen wij slechts zeggen, stop met zoeken dit is het juiste adres.

 

Van Emily:
Ik wil je heel erg bedanken voor heel veel dingen:
* Je hebt me heel erg geholpen met Rekenen en ik 
ben je me daar heel erg dankbaar voor omdat ik er
later heel veel aan heb.

* Je hebt me ook geholpen met me zelfvertrouwen 
op te bouwen en dat heeft heel erg geholpen eerst 
was ik nog zo:-- en door jou hulp ben ik nu zo: ++

* En niet te vergeten, is dat we het samen heel gezellig hebben
gehad met veel leuke spelletjes en opdrachten van het huiswerk.

Ik vind het echt super dat je er voor me bent geweest in
goede en slechte dingen en je me altijd geholpen hebt in alles
wat ik lastig vond zoals 7+8 of 6+7. Of het metriek stelsel.
En ik kon je natuurlijk altijd vertrouwen en het bleef altijd privacy ik hoop dat 
dat dat voor altijd blijft. 

Voor al je goede zorgen
Voor je steun en voor je kracht
Wil ik je 
nog eens bedanken
Vanuit het diepste van mijn hart.


Groetjes Emily

 

Familie Oortwijn:
We hebben de bijles als positief ervaren. Sten is altijd met plezier naar je toegegaan.
De positieve benadering van Sten was erg goed voor zijn zelfvertrouwen.
Na een jaar bijles kunnen we alleen maar zeggen geen spijt te hebben van het besluit om Sten privé wat extra te bieden.
Resultaat is altijd lastig te meten, maar waar zou hij zijn zonder dit afgelopen jaar van bijles?
Hij gaat de HAVO doen, dat wilde hij ook graag. Dat was het streven en dat heeft hij gehaald.
Ada, bedankt voor het afgelopen jaar.

 

Sten Oortwijn:
Ada,
Ik vond het wel leuk en gezellig.
Met vaak veel leuke spelletjes en andere dingen.
Met Woordenhaai was het echt leuk.

 

Jan-Willem en Esther Spijkerman:
Roos vertelt: Juf Ada was erg lief. 
Ik vond vooral spelletjes doen erg leuk. 
Ik vind het jammer dat ik er niet meer heen hoef.

Roos kwam bij Ada ivm onzekerheid. Dat uitte zich in vele huilen en bang zijn in en voor bepaalde situatie . Doordat we als ouders een aantal vaardigheden/tips hebben meegekregen kunnen we hier beter mee omgaan. Roos heeft ook handvatten meegekregen en ze is zienderogen vooruit gegaan cq sterker geworden. Ze kan haar emoties nu beter uiten, kan beter tegen haar verlies en pakt kritiek beter op. Ze zit hierdoor veel beter in haar vel
Binnen een half jaar hebben we een dochter gekregen die veel beter in haar velletje zit, zowel op school als thuis! En dat wordt ook door meerdere mensen beaamd; oa oma, juffrouw op school, tante.

We danken Ada voor alles wat ze ons en Roos heeft geleerd. En we gaan zeker mond-op-mond reclame maken.

vriendelijke groet,
Jan-Willem en Esther

 

Dilanur Koktas:
Het was altijd leuk bij juf Ada ! .
U heeft me heel veel geholpen met rekenen , spelling en begrijpend lezen .
Dank u wel voor al het moeite !!

 

Charlotte:
Ik ben trots op de oorzaak gevolg, want ik weet nu hoe ik dat aan moet pakken. Het allerleukst vond ik de oefeningen met details, want dat waren leuke verhalen. Ik weet nu dat ik de tekst vaker moet lezen; ik ben nu wel veranderd met begrijpend lezen.
Ik geef je 5 sterren, want je leert het op een leuke en goede manier.
Juf Ada, ik heb veel van u geleerd, nu ben ik rustiger op school en beter met begrijpend lezen!

 

Quote:
Lieve Juf Ada,

Ik heb veel van je geleerd.
Ik was vaak onzeker en nu ik jou hulp heb gehad, ben ik niet meer onzeker.
Daar ben ik heel blij mee, want ik kan me nu veel beter concentreren op mijn werk.
Ik help zelfs kinderen die het niet snappen.
Mijn juf en meneer vinden dat ik goed vooruit ga.
Ik vind mijn werk nu ook veel leuker dan voordat jij mij hielp.
Lieve juf Ada ik heb veel steun van je gehad ook al ging het even niet goed.
Vooral begrijpend lezen vind ik nog moeilijk, maar ik zou jou tips goed onthouden. 

Veel liefs van Laura Kiewiet

 

Elly en Gert:
Ada, we zijn erg blij dat we hulp hebben kunnen vinden bij RT Op de rails.
Je hebt onze dochter Laura goed geholpen met rekenen en begrijpend lezen.
Door betere resultaten te halen, kreeg ze meer zelfvertrouwen.
Gelukkig zit ze nu veel beter in haar vel en gaat ze met veel vertrouwen de nieuwe uitdagingen aan.
De intake gaf ons al een goed gevoel, omdat je alle tijd hebt genomen om de startsituatie in kaart te brengen, de doelen vast te stellen en het plan van aanpak samen door te spreken.
We wisten toen dat er echt werk van werd gemaakt en dat het met Laura wel goed zou komen.
We willen hierbij dan ook alle kinderen, die een extra steuntje in de rug moeten hebben, jouw ondersteuning aanbevelen.

 

Leerkracht van Laura:
Dag Ada,

Hierbij wil ik je bedanken voor de ondersteuning die je Laura hebt gegeven het afgelopen jaar. 
Laura heeft grote stappen gemaakt, in de eerste plaats voor het vak rekenen: stapsgewijs weet ze nu hoe een som moet worden aangepakt. Op de Citotoets in januari haalde ze hiervoor een B-score.
Het begrijpend lezen pakte je daarna al snel met als resultaat: een D (hoge)score.
Door de RT van jou konden we op school hier prima op voortborduren.
Gevolg van dit alles is dat we een Laura hebben die weet hoe ze een probleem moet aanpakken, maar ook een meisje dat met nu veel zelfvertrouwen bezig is met haar werk.
Ada: nogmaals dank voor de ondersteuning die je Laura hebt geboden.
En wie weet tot ziens.

Met vriendelijke groet,leerkracht Laura

 

Ellen en Robert:
Op advies van haar leerkracht is onze dochter een SOVA training gaan volgen.
Ze was erg stil in de klas en speelde eigenlijk maar met één ander meisje.
Bij Ada leerde ze ook eens een praatje maken met andere kinderen, duidelijk te zijn in wat ze wel of niet leuk vindt, en niet alleen doen wat een ander wil.
Ze durft nu ook beter aan anderen te vragen om een keer samen te spelen.
Stap voor stap gaat het allemaal steeds iets beter met als gevolg dat ze nu niet meer bijna alleen in de klas staat en nu ook meer met de andere meisjes omgaat.
Bedankt voor de hulp Ada, ze vond het erg leuk elke week.

 

Fleur:
Ik vond het heel leuk!
Ik heb veel geleerd.
In het begin deed ik er niet zo veel mee, maar nu is dat verandert.
Nu ga ik veel meer met de andere meisjes om dan met mijn enigste vriendin op school.
Ik vond de oefenspelletjes ook heel leuk.
Ada, bedankt voor al je hulp!

 

van Annelot:
Ik vond het in het begin niet leuk.
Ik had weinig zelfvertrouwen en durfde niet veel.
Met het gevoelsdagboek deed ik alleen maar de positieve dingen en ik durfde het niet eerlijk te zeggen wat ik er van vond.
Later ging het veel beter.
Het heeft me geholpen, ik durf nu veel meer en toetsen maken vind ik niet meer spannend of eng

 

Henny, de moeder van Annelot:
Annelot heeft geleerd dat ze zichzelf mag zijn, dat ze geen gewenst gedrag hoeft te laten zien. 
Ze heeft meer vertrouwen in haarzelf gekregen en durft vaker haar mening en haar gevoel uit te spreken.
Op school praatte ze vaak zacht, maar nu laat ze zich horen!
Ook wil ze haar werk heel goed doen en geen fouten maken, maar ze weet nu dat een foutje maken mag.
Ik vond het bijzonder om deze verandering bij Annelot op te merken en haar zelfvertrouwen te zien groeien.

 

Moeder Azik:
Azik heeft erg genoten van de lessen en heeft deze met veel plezier gevolgd.
Ze heeft meer plezier gekregen in rekenen op school, omdat het haar nu makkelijker afgaat.
Als moeder heb ik gemerkt dat Azik op school is vooruitgegaan met rekenen, ook de leerkracht heeft dit opgemerkt.
Azik is nooit met tegenzin naar Ada heen gegaan.
Azik en ik vinden het daarom ook erg jammer dat wij helaas afscheid van elkaar moeten nemen.

 

Bart & Sylvia:
2 jaar geleden ging het op school niet zo lekker met Jurre en dit vertaalde zich ook in negatieve zin naar de thuissituatie. Jurre werd enorm onzeker, zowel op school als daarbuiten waardoor hij veranderde van een vrolijk jochie in een gesloten en boos jongetje.Uit onderzoek bleek- naast onvoldoende geautomatiseerd te zijn- dat dit mede te maken had met zijn korte termijn en werkgeheugen. Vanaf het moment dat Jurre bij jou kwam, heb je dit goed opgepakt en mede dankzij de handvatten die je hem hebt meegegeven voor rekenen en spelling veranderde Jurre langzaam maar zeker weer in een vrolijk en zelfverzekerd ventje dat het zowel op school als daarbuiten heel goed doet. Ada, bedankt voor je inzet en je betrokkenheid.

 

Jurre:
Hoi juf Ada,
het was heel leuk bij u.
elke keer aan het begin een spel en aan het einde mocht ik zelf een spel uitkiezen.
en ik heb heel veel geleerd en u was heel lief voor mij.
een korte samenvatting u was geweldig.
groeten van Jurre

 

Ouders Brent:
Wat wij erg fijn vonden is dat Ada zich echt verdiepte in de problematiek van ons kind en dat ze de moeite nam om ons kind goed te leren kennen.

De eerste stap hiervoor was een uitgebreide intake. Hier konden wij ons verhaal kwijt en werden er concrete vragen gesteld waardoor de problematiek en de hulpvraag goed inzichtelijk werden. Deze werden nog duidelijker door een aantal gerichte oefeningen.

Een duidelijk stappenplan met meetpunten lieten ons zien wat de voortgang was. Ons kind ervaarde zelf ook vooruitgang tijdens het traject waardoor hij gemotiveerd bleef.

 

Brent:
Ik heb het erg fijn ervaren om bij Ada te zijn, ik heb hier wat voordelen en nadelen. Voordelen: Ada was altijd erg aardig.
We beginnen altijd met een spelletje.
Soms gaan we ook op de computer.
Ze belt nooit maar dan ook nooit af.
Ada heeft mij ook erg vooruitgeholpen met onder meer: procenten, breuken, plus, min, delen en delen met rest. Dat heeft me ook erg geholpen op school met wiskunde.
Nadelen: die zijn er echt niet.

 

Marianne Freke:
“Danisha had al lange tijd problemen met het begrijpend lezen en we konden er niet achter komen waarom dit was.
Ze heeft vele handelingsplannen en allerlei testen, maar helaas geen vooruitgang. 
Toen hebben we bij Ada aangeklopt voor hulp. Danisha is hier nu ruim een jaar geweest en geeft zelf aan
dat ze het nu wel wat beter snapt en is erg positief.
Danisha zit in groep 8 en het probleem van het zoeken naar een school voor het voortgezet onderwijs diende zich aan,
maar wij hadden onze twijfels of onze dochter dit wel aankon.
Ada was ook degene die ons er op een gegeven moment op attent maakte dat zij autisme vermoedde.
Wij hebben haar hierop laten testen en inderdaad bleek onze dochter het syndroom van Asperger te hebben.
Dit verklaarde haar gedrag en problemen met het begrijpend lezen in één keer.
Ook was het Ada die ons wees op die ene school in Almelo waar ze kleine klassen hebben en waar kinderen veel
meer persoonlijke begeleiding krijgen.
Danisha kan nu naar een school waar ze voldoende aandacht hebben voor haar probleem en haar daarmee begeleiden.
De problemen met begrijpend lezen zijn niet over en zullen ook niet overgaan, maar we begrijpen nu hoe het komt en
krijgen er wel meer grip op.
Bedankt Ada voor je hulp en adviezen, we zijn je dankbaar !”

 

Danisha:
“Ik heb heel veel geleerd bij Ada en vond het leuk.
Ik snap nu beter hoe ik met teksten om moet gaan.
Bedankt Ada!”

Reacties van kinderen en ouders

 

Uw reactie ook hier? Neem a.u.b. contact op.