Het eerste contact:
Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden, dat kan op advies van de school, huisarts of bv. een logopedist of fysiotherapeut zijn, maar dat is zeker niet noodzakelijk.
Tijdens een eerste gesprek wordt met de ouders een intake- formulier ingevuld.
Met uw toestemming wordt er contact opgenomen met de school van uw kind.
Tijdens een gesprek met de leerkracht wordt ook een onderzoeksvragenlijst ingevuld. Van de antwoorden op beide lijsten wordt een verslag gemaakt, waaruit de onderzoeksvraag duidelijk is geworden.

De eerste afspraak:
Wanneer u voor de eerste keer met uw kind naar de praktijk komt, vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. 
Bv. een reken-, lees-, spelling-, of schrijf/motorisch onderzoek.
Alle verzamelde gegevens worden weergegeven in een onderzoeksverslag.
Bij ernstige leerproblemen of een ontwikkelingsachterstand kan soms aanvullend onderzoek nodig zijn. Dit is noodzakelijk om de onderwijsbehoefte van uw kind helder te krijgen en een goed handelingsplan op te kunnen stellen, aangepast aan de aard van uw kind en het probleem.
Hierna volgt een periode van minimaal 3 maanden waarin het remediëren plaatsvindt. Uw kind komt dan 1 of 2 keer per week drie kwartier voor behandeling. Na ongeveer 8 weken vindt een tussenevaluatie plaats, zodat het handelingsplan eventueel bijgesteld kan worden.
Om zoveel mogelijk effect van de remediërende hulp te hebben, krijgt de school een afschrift van het handelingsplan en wordt er d.m.v. een heen- en weerschrift contact met elkaar onderhouden.

Tarieven per 1 januari 2019:


Intakegesprek

Gratis (indien de begeleiding daadwerkelijk van start gaat),anders wordt € 42,50 in rekening gebracht.


Schoolintakegesprek 

Gratis (indien de begeleiding daadwerkelijk van start gaat),anders wordt € 42,50 in rekening gebracht.

 

Didactisch onderzoek
Verslaglegging van het didactisch onderzoek: € 80,00

 

Eindevaluatie van het handelingsplan

Verslaglegging van de eindevaluatie van het handelingsplan en een nieuw op te stellen handelingsplan: € 15,00

 

Individuele behandeling
Individuele behandeling per 45 minuten: € 42,50

 

Schoolbezoeken

Volgende schoolbezoeken: € 42,50 per keer, per 45 minuten

 

Evaluatiegesprekken
Volgende evaluatiegesprekken: € 42,50 per gesprek, per 45 minuten

 

Kosten voor Remedial Teaching kunt u aftrekken van de belasting, op voorwaarde dat uw huisarts het belang van de begeleiding voor uw kind adviseert. Over de noodzaak hiervan kunt u zelf met uw huisarts in gesprek gaan.


Over de vergoeding door de gemeente voor behandeling van dyslexie is inmiddels meer bekend. Vast staat inmiddels wel dat vergoeding alleen is voor kinderen met ernstige dyslexie. 
Maar ook kinderen die in mindere mate dyslectisch zijn hebben hulp nodig!

De afgesproken behandeltijd is bindend; bij het niet tijdig afzeggen (s'morgens voor 10.00 uur) worden de lessen in principe in rekening gebracht.
In onderling overleg is het altijd mogelijk een vervangende tijd af te spreken.