Wat is Remedial Teaching?

Waarschijnlijk hebt u allang gemerkt dat het niet echt lekker gaat met uw kind op school. Hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind precies nodig heeft, is u misschien nog niet duidelijk.
Wellicht hebben u en de leerkracht van uw kind hierover samen gesprekken gevoerd. Misschien heeft uw kind op school al veel extra hulp en aandacht gekregen, maar is het met zijn leerprestaties nog niet genoeg vooruit gegaan.
Soms is het voor de school niet goed mogelijk uw kind extra ondersteuning te bieden.

Dan kunt u kiezen voor Remedial Teaching.
Hiervoor heeft u geen toestemming van de school voor nodig.
Remedial teaching is een apart specialisme binnen het onderwijs. 
Het is geen herhaling van niet beheerste leerstof, maar uw kind wordt op en andere, creatieve manier met zijn probleem geholpen.
Dit zijn gespecialiseerde technieken en benaderingen, aangepast aan de aard en het leerprobleem van uw kind.
Door hulp van een Remedial Teacher leert uw kind hoe het deze problemen aan kan pakken, krijgt weer moed en kan daardoor weer beter gaan functioneren op school.

Er zijn mogelijkheden voor gespecialiseerde hulp op o.a. de volgende gebieden:

- Rekenproblemen en dyscalculie

- Leesproblemen en dyslexie

- Spelling

- Schrijf-motorische problemen

- Begrijpend lezen

- Taalachterstand

- Voorbereidend lezen

- Voorbereidend rekenen

- Sociale vaardigheid

 

Kijk ook eens op:
http://www.balansdigitaal.nl

http://www.johanfrisoschoolrijssen.nl

http://www.spellenmetspecht.nl 

http://www.dtgeenprobleem.nl