Over mij

 

"Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar heb je iets geleerd"

Mijn naam is Ada Hoornweg, ik heb gewerkt als Remedial Teacher en Intern Begeleider op een basisschool en heb sinds 2004 een praktijk aan huis. Sinds 1975 heb ik tot oktober 2018 gewerkt in het onderwijs; in het begin als hoofdleidster van een kleuterschool, later als leerkracht in vrijwel alle groepen van het basisonderwijs. Vanwege een aantal verhuizingen heb ik op diverse scholen gewerkt en zodoende veel onderwijservaring opgedaan.

 

Het kind met een speciale onderwijszorg heeft altijd mijn belangstelling gehad. Dit resulteerde in het volgen van de 2-jarige opleiding tot Remedial Teacher. Al vrij snel heb ik het werken met een klas ingeruild voor de taken van een RT-er: gespecialiseerde hulp geven aan kinderen die het alleen in de groep niet kunnen redden.
Ik ben lid van de LBRT, de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers en werk volgens de richtlijnen die de vereniging adviseert. U bent dan verzekerd van deskundige hulp voor uw kind.
Ook thuis kreeg ik al snel de vraag van ouders of ik hun kind kon helpen met leerproblemen...

 

Zo ontstond mijn praktijk, waarin ik met veel plezier en voldoening werk met als doel: kinderen weer op de rails krijgen.

 

Lid Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
http://www.lbrt.nl