Problemen met voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen

 

Op veel scholen worden CITO- toetsen gebruikt om te kunnen bepalen of uw kind, in vergelijking met andere basisschoolkinderen, voldoende presteert met bv. taal ( CITO- Taal voor Kleuters) en rekenen ( CITO- Rekenen voor Kleuters).

 

Het onderwijs in de kleutergroepen 1 en 2 bereidt uw kind voor op het lees- en rekenonderwijs in groep 3. Sommige kinderen leren zichzelf al spelenderwijs lezen en rekenen en worden extra gestimuleerd door de werkwijze bij de kleuters. Zij profiteren spontaan van alle leuke en leerzame activiteiten die daar aangeboden worden. Er zijn echter ook kleuters die hier (veel) meer tijd voor nodig hebben en bij wie het niet vanzelf gaat. Aanleg, karakter en leeftijd spelen hierbij een belangrijke rol.
Scoort uw kind laag op een CITO- toets, dan is er nog tijd genoeg om hier extra aandacht aan te schenken. Het is wel belangrijk om dit op de juiste manier te doen, want “vanzelf” komt het meestal niet goed.
Zie ook de info bij lezen en rekenen.

 

Herkent u uw kind in de omschrijving en maakt u zich zorgen? 

Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.