Taalachterstand

 

Het ontwikkelen van de woordenschat van een kind begint al in de wieg...
Leren praten heeft alles met goed horen, zien en voelen te maken. Alle zintuigen zijn betrokken bij dit ontwikkelingsproces. Kan uw kind minder goed horen, zien of heeft het misschien een hekel om in de zandbak te spelen? Dit alles heeft invloed op de taalontwikkeling van uw kind.
Voorlezen, liedjes zingen, samen een prentenboek bekijken? Ook dat is van onschatbare waarde.
In de kleutergroepen wordt hieraan veel aandacht geschonken. Hoe meer woorden uw kind ter beschikking heeft, hoe beter het de aangeboden lesstof tot zich kan nemen. Hoe beter het begrijpt wat het leest! Het gevolg hiervan is, dat uw kind een iets moeilijker boekje uit kan kiezen, weer nieuwe woorden leert en zo zijn woordenschat steeds verder uitbreidt.

We spreken van een taalachterstand, wanneer uw kind het onderwijs minder goed kan volgen doordat het te weinig woorden begrijpt.
Hierdoor kan het opdrachten niet goed interpreteren en zo fout uitvoeren.

Om een taalachterstand vast te kunnen stellen is een goed onderzoek noodzakelijk. Hierna volgt een behandeling, afgestemd op de interesse en de belevingswereld van het kind.

Heeft uw kind op school taalproblemen, aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.

 

Herkent u uw kind in de omschrijving en maakt u zich zorgen? 
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.