Spellingproblemen en Dysorthografie

 

Het spellingonderwijs is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs op de basisschool. In de meeste groepen zijn de kinderen ongeveer anderhalf uur per week bezig om zich de spelling van het Nederlands eigen te maken. Dit is behoorlijk veel. Dat heeft te maken met de moeite die kinderen hebben om de spelling onder de knie te krijgen. Bovendien hecht onze maatschappij veel waarde aan het belang van een foutloze spelling.
Voor veel kinderen is de Nederlandse spelling een ondoorzichtige brij van d’s en t’s en een wirwar van regeltjes en uitzonderingen die je pas na jarenlang oefenen goed toe kan passen.
Er is ook een vorm van dyslexie die bij spellen voorkomt, dysorthografie.
Voor deze kinderen is het extra moeilijk woorden goed te spellen. Zij hebben gespecialiseerde, extra begeleiding en aandacht nodig. 

Wanneer de spellingproblemen van uw kind met de juiste extra hulp op school niet duidelijk minder worden, aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.

De behandeling:
Na een gedegen spellingonderzoek kan gestart worden met de behandeling. 
Voor deze behandeling kan gebruik gemaakt worden van de spellingwoorden die op dat moment op school in de groep aan de beurt zijn. 

Nieuw is de dyslexiebehandeling volgens de methode van Hilde Wolters, Spellen met Specht.
Dit is een gecombineerde lees-en spellingtraining. 
Uit onderzoek is gebleken dat bij een lees- spellingtraining er van uitgegaan kan worden dat het een taalverwerkingsprobleem is, fonologisch van aard, en dat een goede training zich dient te richten op het lezen en spellen en de gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/ woorden.
De training behandelt 38 spellingregels en is ontworpen aan de hand van de beschreven criteria in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.


Kenmerken van de training Spellen met Specht: 
- De training richt zich specifiek op de problemen met het technisch lezen en spellen van woorden.
- Het uitgangspunt is een fonologisch taalverwerkingsprobleem.
- Lezen en spellen wordt op zich behandeld, maar ook geïntegreerd. 
- De klankstructuur van onze taal vormt de basis van dit programma.
- De schriftelijke taaloefeningen zijn gekoppeld aan aan de gesproken taal.
- Er wordt met een expliciete leerstrategie gewerkt.
- Er is sprake van een inhoudelijke gestructureerde oefengang met een vast volgorde.
- Er is een vast begin- en eindpunt.
- Er zijn duidelijke leerdoelen.
- Alle geleerde regels worden systematisch in de oefenstof herhaald.

Meer informatie is te vinden op www.spellenmetspecht.nl
Verder zie bij: behandeling van dyslexie.

 

Herkent u uw kind in de omschrijving en maakt u zich zorgen? 
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.