NLD

 

Kinderen met NLD (Non-verbale Leerstoornis), zijn goed in horen en zelf vertellen, maar hebben veel moeite met zien en doen.
Zolang ze bekende informatie horen, kunnen ze op school voldoende meekomen. Als ze echter nieuwe informatie zien - en vooral als ze daarbij ook nog iets moeten doen - lopen ze vast. Het verwerken van informatie met taal gaat veel beter.

Het kan lang duren voordat de diagnose NLD is gesteld. Dat komt doordat de signalen die hierop kunnen wijzen, zich niet allemaal tegelijk openbaren. Iedere leeftijdsfase kent specifieke kenmerken.
Kinderen met NLD spelen weinig met b.v. water en zand, waarbij ze moeten voelen en doen. Als ze bezig zijn vallen hun onhandige en houterige bewegingen op ( motoriek ).
Door de moeite die ze hebben met de fijne motoriek is het leren schrijven voor hen een groot probleem.

In de loop van groep 4 beginnen de rekenproblemen, doordat hun visueel- ruimtelijke ontwikkeling en het getalbegrip achterblijft in vergelijking met hun leeftijdgenoten. 

Later valt hun probleem om goed informatie te verwerken en instructie van de leerkracht op te nemen op. De sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt ook om extra ondersteuning.
Kinderen met NLD kunnen het een heel goed, ( vaak lezen ) en vinden iets anders heel moeilijk, ( vaak rekenen ). Dit is niet in evenwicht met elkaar en zorgt ervoor dat ze in hun manier van leren heel specifiek zijn. Het is vaak "hollen of stilstaan".
Wat bekend voor hen is willen ze graag doen, wat onbekend is kunnen ze weigeren.
Tekst letterlijk onthouden en het technisch lezen gaat goed in tegenstelling tot het onthouden van visuele informatie en het inzichtelijk rekenen.

Door al deze problemen heeft het kind met (vermoedelijk) NLD regelmatig hulp en ondersteuning nodig. Dit is goed mogelijk met Remedial Teaching.

Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw kind?
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.