Leesproblemen en Dyslexie

 

Het ene probleem is het andere niet.
Leesproblemen zijn relatief snel en eenvoudig op te lossen. Dyslexie is een veel ingewikkelder probleem. Kinderen met dyslexie hebben in eerste instantie altijd lees- en of spellingproblemen. Pas na heel (veel) goede leeshulp gaat een kind met leesproblemen vooruit, terwijl men bij het kind met dyslexie, ook met diezelfde hulp, soms nauwelijks vooruitgang ziet.

Heeft of had uw kind als peuter en/ of kleuter moeite met:

 • Het spreken in goede woorden en zinnen?
 • Het goed uitspreken van woorden?
 • Het opvolgen van eenvoudige aanwijzingen?
 • Het begrijpen van vragen?
 • U duidelijk te maken wat het wil?
 • Zelf rijmwoorden te bedenken?
 • Luisteren of geïnteresseerd te zijn in het vertellen of voorlezen van een verhaal?
 • Het zelf zingen van een bestaand liedje?
 • Het onthouden van namen en kleuren?
 • Het klappen van de lettergrepen van een woord?
 • Het kunnen noemen en/of schrijven van eenvoudige letters? Bv. van eigen naam of P van parkeren.

 

Wanneer u een aantal van deze kenmerken herkent bij uw kind, zou het goed kunnen dat het problemen krijgt of heeft met het leren lezen in groep 3. Als dyslexiebehandelaar is het mogelijk kleuters bij de start van groep 2 te behandelen met de Voorschotbenadering volgens de methode Spellen met Specht door Hilde Wolters.

 

Groep 3


Een van de eerste signalen dat er iets mis zou kunnen zijn, is het slecht kunnen onthouden van de namen van de geleerde letters. Terwijl dit bij de meeste kinderen vlot verloopt, zijn er sommigen die dit bijzonder moeilijk vinden. Ook na heel veel herhaling lukt dit nauwelijks en net wanneer men denkt dat het toch is gelukt, is het bv. na een week vakantie weer “weg”. 
Sommige kinderen slaan bij het lezen en of schrijven van een woord letters over, of verwisselen letters in een woord, zodat ze iets anders lezen dat er op lijkt.
Het tempo van de leesontwikkeling van de gemiddelde leerling gaat vooral na de kerstvakantie snel vooruit. Als uw kind een leesprobleem heeft, lijkt het dan duidelijk achter te blijven bij de rest van de groep.
Voor uw kind is dat moeilijk, want het merkt dit natuurlijk zelf ook.
Vaak uiten kinderen zich door gedragsveranderingen, die kunnen ontaarden in gedragsproblemen. Goede hulp is noodzakelijk!

 

De behandeling


Allereerst vindt er een gedegen lees/spellingonderzoek plaats.
De behandeling van leesproblemen kan op verschillende manieren plaatsvinden, dit hangt af van de motivatie van uzelf (het is heel belangrijk dat u ook thuis dagelijks oefent in overleg met de remedial teacher), maar hangt ook af van de motivatie van uw kind.


Een kind met dyslexie heeft minimaal 6 - 8 keer zoveel instructie en oefening nodig om het lezen en of schrijven onder de knie te krijgen dan de gemiddelde leerling.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het op een speelse, creatieve manier gemotiveerd houden van uw kind. Ook het oefenen zelf hangt af van hoever uw kind al is in zijn leesontwikkeling, maar ook hoe de manier van samenwerking met de leerkracht van uw kind is. Hoe beter de hulp van de remedial teaching, van school en van uzelf op elkaar is afgestemd, hoe beter het resultaat voor uw kind kan zijn.

Om te bepalen hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is, kan er vanaf de leeftijd van 6 jaar en 6 maanden de Dyslexie Screeningstest afgenomen worden, maar dit is niet direct bij alle kinderen noodzakelijk.

Vóór dat een dyslexieonderzoek voor de vergoede vorm (door school via de gemeente) kan worden aangevraagd, moet aan de volgende eisen zijn voldaan:
- Er moet minstens een jaar goede leeshulp geboden zijn door een expert, bv. een remedial teacher. Dit minstens 3 keer per week 20 minuten.
- Hierbij telt het gewone lezen en extra leeshulp in de groep niet mee. Remediale leeshulp moet buiten de groep gegeven worden. 
- Aan het begin, halverwege en aan het eind van deze hulpperiode moeten er een aantal standaard lees- en spellingtoetsen worden afgenomen.
- Mocht uw kind dan nog niet voldoende vooruit zijn gegaan in zijn of haar leesontwikkeling, dan pas kan het in aanmerking komen voor het vergoede traject.
- Ook het dyslexieonderzoek zelf wordt dan vergoed.
- Is uw kind in dat jaar wel vooruit gegaan, dan is dat voor hem of haar natuurlijk erg fijn, maar dan is het niet ernstig dyslectisch genoeg om in aanmerking te komen voor de vergoede behandeling. 
Maar……….. uw kind heeft juist ook dán de juiste hulp wel hard nodig om goed te leren lezen en spellen!

Voor veel scholen is het organisatorisch gezien erg moeilijk om die specialistische lees- spellinghulp gedurende een jaar, 3 keer per week, te geven.

In mijn praktijk is dat wel mogelijk.
Er wordt individueel of in groepjes van maximaal 3 kinderen gewerkt volgens de richtlijnen van het Landelijk Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Uw kind wordt 2 keer per week ( maandag en vrijdag) in de praktijk begeleid met programma’s die aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind. 


Dit gebeurt met Connect Klanken en Letters tot januari groep 3, hierna met Connect Woordherkenning en vervolgens met Connect Vloeiend Lezen.
Op een van de tussenliggende dagen oefent u zelf met uw kind. Richtlijnen en begeleiding daarvoor krijgt u tijdens de les van uw kind.
Dit programma is een onderdeel van Spellen met Specht door Hilde Wolters.

 

Wanneer is het tijd voor u als ouder om actie te ondernemen? 

 

- Wanneer uw kind rond oktober bij de herfstsignalering of later bij de winter - of lentesignalering in groep 3 uitvalt op deze toetsen.

- Wanneer uw kind laag scoort op de leestoetsen van school, zoals Drie Minuten Toets ( DMT) en veel moeite heeft om een AVI niveau hoger te halen. D- (een jaar achterstand) en E- scores (twee jaar achterstand) zijn laag.

Zo vroeg mogelijk met de juiste lees- en spellinghulp beginnen kan veel frustratie en verdriet bij uw kind en uzelf voorkomen!

 

Het is een misvatting te denken dat er met lees- en spellinghulp geven en een dyslexieonderzoek gewacht kan worden totdat uw kind in de bovenbouw zit!

Juist wanneer de lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk onderkend en behandeld worden is de kans het grootst dat uw kind goed leert lezen.

Wanneer het leesprobleem van uw kind met de juiste extra hulp op school niet duidelijk minder wordt, aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.


Kijk ook eens op: 
http://www.steunpuntdyslexie.nl

http://www.masterplandyslexie.nl

http://www.spellenmetspecht.nl

 

 

Herkent u uw kind in de omschrijving en maakt u zich zorgen? 
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.