Problemen met begrijpend lezen

 

De basis van het begrijpend lezen wordt thuis gelegd in de peuterperiode, wanneer u uw kind rijmpjes, versjes en prentenboeken voorleest. In de kleutergroepen ontwikkelt uw kind zich verder. Daar leest men veel voor, wat het begrijpend luisteren stimuleert.
Luisteren vraagt aandacht en concentratie. Wanneer de leerkracht, of uzelf voorleest, geeft uw kind zich bij wijze van spreken over aan het luisteren naar het verhaal en onthoudt het de tekst. 

Het vlot, technisch kunnen lezen, is een voorwaarde om de tekst goed te kunnen begrijpen. Wanneer uw kind nog moeite heeft om de woorden te lezen, gebruikt het hiervoor zoveel energie, dat er te weinig overblijft om de tekst dan ook nog goed te begrijpen. Om vragen over de tekst te kunnen beantwoorden, moet deze soms meerdere keren ( moeizaam ) gelezen worden.
Echter, een goede leesvaardigheid biedt geen garantie voor een goed resultaat bij begrijpend lezen.
Zo zijn er ook de dyslectische kinderen, die veel moeite hebben met het technisch lezen, maar goed kunnen zijn met begrijpend lezen. 

De omvang van de woordenschat van een kind is ook van invloed op zijn prestatie van begrijpend lezen. Weet uw kind de betekenis van een aantal woorden uit de tekst niet, dan zal het ook de nodige moeite hebben om deze te begrijpen.
Zie ook : taalachterstand

Er zijn ook kinderen die achterblijven met begrijpend lezen, omdat ze de techniek, een leesstrategie, niet goed gebruiken. Deze worden tijdens de lessen op school aangeleerd. Niet alle kinderen profiteren van deze instructie van de leerkracht.

Het begrijpend-, later studerend lezen is van groot belang voor het goed om kunnen gaan met de leerstof op het voortgezet onderwijs.

Om er achter te komen waarom een kind achterblijft met begrijpend lezen is een goed onderzoek noodzakelijk. Wanneer de oorzaak duidelijk is, kan met het remedial teaching gestart worden.

Blijft uw kind, ondanks de nodige hulp op school, achter met begrijpend lezen?
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.