Autisme

 

Bij kinderen met een autistische stoornis valt al op jonge leeftijd op dat ze anders zijn. De problemen die ze hebben, zijn er al voordat ze drie jaar worden.

Een autistisch kind kan problemen hebben op onder andere de volgende gebieden:

* Sociaal/ emotioneel gebied: 
Sommige kinderen zijn sociaal onhandig. In contact met anderen vallen ze buiten de boot. Ze hebben weinig vriendjes, want ze weten niet goed hoe ze die moeten maken. Ze kunnen slecht op hun beurt wachten en begrijpen niet altijd goed wat de ander bedoelt.
* Communicatief gebied:
Alle kinderen met autisme hebben hun "eigen-aardigheden" bij de manier waarop ze met anderen praten. Sommigen doen dat met "dure" woorden, anderen praten het liefst alleen over hun favoriete onderwerp. De spraak wijkt af op de inhoud en/of de vorm van de gangbare taal.
* Gebied van belangstelling/ interesses: 
Voor veel autistische kinderen geldt dat het zoeken van vastigheden belangrijk is voor de manier waarop ze functioneren.
Ze houden van patronen, van rituelen en hebben interesse voor bepaalde, vaste onderwerpen. Hier hebben ze houvast aan. Veranderingen en nieuwe dingen vormen juist een bedreiging voor hen.

Al deze problemen zorgen ervoor dat een kind met een stoornis in het autistisch spectrum, op een andere manier leert lezen en rekenen. Velen van hen hebben hierbij extra hulp en ondersteuning nodig. Dit is ook goed mogelijk met Remedial Teaching. 

Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw kind?
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.

Kijk ook eens op:
www.autisme-nva.nl
www.autismecentraal.com