ADHD

 

Hyperactiviteit, Alle Dagen Heel Druk; het is een aandoening die al in aanleg bij een kind aanwezig is. 
De overbeweeglijkheid en de bijbehorende problemen zullen in de eerste zeven levensjaren steeds duidelijker naar voren komen.
Dit kan al direct na de geboorte, maar ook in de jaren erna zijn.

ADHD is aan de volgende kenmerken te herkennen:
* Overbeweeglijkheid.
Alles aan het kind lijkt te bewegen. De motoriek, de ontwikkeling van
de spieren, is vaak niet zo goed ontwikkeld. Daardoor kan het kind onhandig lijken; het stoot zich vaak of laat makkelijk iets vallen. Wanneer het kind
naar school gaat, het steeds meer stil moet zitten, vallen de problemen meer op. Vaak zijn er schrijfproblemen.
* Concentratie- en aandachtsproblemen.
Alle kinderen met ADHD hebben min of meer moeite hun aandacht bij hun werk te houden. Het merkt alles op wat er in zijn omgeving gebeurt. Hierdoor wordt zijn aandacht afgeleid en zijn concentratie vermindert. Het kind heeft veel moeite met het filteren van de voor hem belangrijke 
informatie. Het heeft de neiging op alle prikkels te reageren. 
Hierdoor krijgt het kind gedeeltes van informatie en instructie niet binnen 
en zal zo b.v. sommen niet goed leren maken. Er is veel herhaling nodig en extra uitleg van de leerkracht. Vaak heeft het kind moeite zijn werk op tijd af te krijgen.
* Impulsiviteit.
Een kind met ADHD kan moeilijk vooraf een planning maken of de gevolgen van 
zijn daden overzien. Hij heeft al iets gedaan, voordat hij erover heeft 
nagedacht.
Er lijkt soms een "rem" te ontbreken, het draaft maar door.
Het heeft vaak de neiging zich overal mee te bemoeien, bij ruzies staat hij 
als een van de eerste vooraan.
Het gedrag van een kind met ADHD heeft niets te maken met zijn intelligentie.

Door al deze problemen heeft een kind met (vermoedelijk) ADHD extra ondersteuning en begeleiding nodig om onder andere goed te leren lezen en rekenen.
Vaak heeft het baat bij een individuele sociale vaardigheidstraining.
Dit is goed mogelijk met Remedial Teaching.

Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw kind?
Aarzel dan niet, maar neem geheel vrijblijvend contact op.