Op een dag krijgt u als ouder op school te horen dat uw kind leerproblemen heeft. Dat het zich slecht kan concentreren, te weinig gemotiveerd is, te langzaam of juist te slordig werkt. Dat doet pijn om te horen, want het gaat om uw kind.

 

Op De Rails, praktijk voor Remedial Teaching:
professioneel, deskundig, vriendelijk, begripvol


Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan u, als ouders, maar ook de school zou verwachten. Aan de inzet van uw kind ligt dat meestal niet. Toch lukt het maar niet om bv. het lezen, rekenen en/of schrijven goed onder de knie te krijgen. Ook niet met extra hulp en aandacht van de leerkracht.


Het is dan niet vreemd dat het naar school gaan voor uw kind lang niet altijd even plezierig meer is. Misschien geeft uw kind ook door zijn gedrag aan dat het problemen heeft op school. Vaak blijkt er sprake te zijn van leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Remedial Teaching kan uw kind helpen weer óp de rails te komen.


Het is nu ook mogelijk uw kind aan te melden voor een dyslexiebehandeling. Kijk bij lezen of uw kind ook voor de vergoede behandeling van dyslexie door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt

Ook nu, in Coronatijd, wordt uw kind individueel geholpen.
Natuurlijk volgens de voorgeschreven regels.
Heeft u hulp nodig bij het thuis online lesgeven of zijn er vragen?
Aarzel niet en neem dan vrijblijvend contact op.
 
Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans.

Heeft u zorgen om uw kind ? Wacht niet af, maar neem contact op !


Rekenen & Dyscalculie

Begrijpend lezen

Lezen & Dyslexie

Voorbereidend lezen en rekenen

Taalachterstand

Spelling